Pokaż wszystkie kategorie Poradnik eksperta

Zwroty i reklamacje

Rezygnacja z zakupów

           Kupując w Internecie mamy możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Umowę pomiędzy Klientem a sprzedawcą uważa się wtedy za niezawartą, co oznacza zwolnienie kupującego od wszelkich zobowiązań. Oznacza to, że sklep internetowy nie ma prawa żądać od Klienta żadnych opłat za rezygnację. Wysyłając towar do sprzedawcy należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oczywiście warunkiem rezygnacji z zakupu jest zwrot produktu w niezmienionym stanie. Produkt nie może być użytkowany. Koszty odesłania towaru są po stronie konsumenta. Sprzedawca jest zaś zobligowany by zwrócić pieniądze za odesłany towar w terminie dwóch tygodni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

        Gdy odeślemy zakupiony towar wraz z oświadczeniem w terminie do 14 dni licząc od daty jego otrzymania - sklep internetowy ma obowiązek bez zwłoki zwrócić nam pieniądze. Jeżeli sklep nie dopełni ustawowego obowiązku i nie poinformuje nas o prawie do zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, wówczas okres obowiązywania tego prawa wydłuża się na korzyść Klienta do 3 miesięcy. Podobnie jeśli sklep internetowy nie podał w swoim serwisie podstawowych danych: nazwy i siedziby sklepu, łącznej ceny produktu (obejmującej wszystkie opłaty, w tym cło i podatek), sposobów zapłaty za zamówione produkty, wszystkich informacji o dostawie produktu (sposób dostawy, termin, koszt), praw przysługujących klientom sklepu internetowego, możliwości składania reklamacji.Reklamacje

 


          Jaste.pl ma obowiązek ustosunkować się do naszej pisemnej reklamacji w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z pełną akceptacją roszczeń.

           Gdy towar jest wadliwy, możemy odwołać się do gwarancji producenta (o ile nie minął okres gwarancyjny), bądź powołać się na niezgodność towaru z umową. W pierwszym wypadku nasze roszczenia kierujemy do gwaranta – najczęściej jest to sprzedawca lub importer (należy to sprawdzić w karcie gwarancyjnej). W drugim przypadku – uwagi kierujemy do sprzedawcy, który musi przyjąć i rozpatrzyć naszą reklamację w ciągu dwóch tygodni od daty jej zgłoszenia.
Decyzja o sposobie usunięcia wady towaru należy do kupującego. To on decyduje czy skorzysta z gwarancji czy powoła się na niezgodności towaru z umową. Jego wybór jest dla sklepu internetowego wiążący. W przypadku powołania się na niezgodność towaru z umową Klient decyduje również o sposobie usunięcia tej niezgodności. Może się domagać naprawy lub wymiany towaru, a w przypadku niewypełnienia jego żądań - odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny. W przypadku gwarancji to gwarant decyduje o sposobie usunięcia wady.
© Copyright jaste.pl 2009. All rights reserved
Budowa sklepów internetowych