Pokaż wszystkie kategorie Poradnik eksperta

Kotwy Chemiczne i Mechaniczne

KOTWY CHEMICZNE

RÓŻNE TYPY KOTEW
Zamocowania ciężkie firmy Koelner możemy podzielić ze względu na sposób pracy jako kotwy mechaniczne oraz kotwy chemiczne.
Dodatkowo kotwy mechaniczne możemy podzielić na dwie podgrupy:typ A: Kotwy o stopniu rozprężenia regulowanym momentem dokręcającym (np. R-SPL,
R-HPT, R-XPT, RBP, RBL).
Rozprężenie uzyskiwane jest przez przyłożenie momentu dokręcającego do śruby
albo nakrętki, co powoduje wciąganie stożka do tulejki.typ B
: Kotwy rozprężane osadzane przez wbijanie (stożka), (np. R-DCA).
Rozprężenie uzyskiwane jest przez wbijanie elementu kotwy umieszczonego w korpusie
kotwy. Zakotwienie potwierdzane jest przez przemieszczenie tego rozprężającego
elementu.Kotwy wklejane
: Systemy zamocowań chemicznych (adhezyjnych) (np. R-CAS,
R-KEX, R-KEM+, R-KER).
Kotwa składa się z elementu łączącego (trzpienia z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym)
oraz żywicy syntetycznej.
Oferujemy Państwu trzy rodzaje żywic, które występują w 3 różnych opakowaniach:


  • szklane ampułki (ampułka zawiera żywicę i utwardzacz); aplikacja polega na umieszczeniuampułki w otworze i wkręceniu pręta gwintowanego,

 

 

  •  R-CFS+ – pierwszy w Europie system pakowania żywicy w „kiełbaski”. Żywica znajdujesię w specjalnych foliowych opakowaniach. Dozowanie następuje za pomocąspecjalnego pistoletu dozującego.

 

  •  kartridż (żywica umieszczone jest w specjalnych pojemnikach, który składa się z dwóch tub w których umieszczone

 

 

 

CZYNNKI WPŁYWAJĄCE NA PRAWIDŁOWE ZAMOCOWANIE

Na wykonanie prawidłowego zamocowania ma wpływ wiele czynników. Na samym wstępie mówimy o określeniu wartości obciążenia,
rodzaju podłoża, warunków pracy zamocowania (czy jest to miejskie, wiejskie, silnie agresywne czy morskie). Następnym
krokiem jest właściwy dobór łącznika. Ostatnim krokiem jest właściwe jego zamocowanie. W celu ułatwienia Państwu wyboru
przygotowaliśmy poniżej kilka podstawowych informacji oraz opisy i tabele wszystkich produktów.

Korozja

Korozja jest ważnym czynnikiem wpływającym na dobór kotew. Występują dwa podstawowe rodzaje korozji – atmosferyczna
i galwaniczna. Korozja atmosferyczna powodowana jest przez działanie powietrza na metal, korozja galwaniczna może się pojawić
gdy dwa metale znajdą się ze sobą w kontakcie. Tworzy się wówczas ogniwo galwaniczne powodujące stopniowe niszczenie
jednego z elementów.


Tabela poniżej ukazuje różne zestawienia spotykanych metali:
- w pierwszej kolumnie tabeli podane są rodzaje metalu elementu mocowanego,
- w wierszu nagłówkowym tabeli podane są rodzaje metalu zamocowania (łącznika).
Uwagi:
• Metal elementu mocowanego nie jest narażony na korozję galwaniczną i korzysta faktycznie ze zjawiska ochrony galwanicznej (niskiej
gdy różnica potencjałów elektrochemicznych jest mała, a wyższej w miarę wzrostu różnicy potencjałów).
• Na efekt galwaniczny wpływ ma wielkość pola powierzchni tych dwóch metali:
- jeżeli pole powierzchni materiału podłoża (blachy lub konstrukcji) jest mniejsze, to korozja jest przyspieszona;
- jeżeli pole powierzchni materiału podłoża jest większe, korozja jest wolniejsza.
Efekt ten jest bardziej uwydatniony, jeżeli różnica między tymi dwoma powierzchniami jest większa. Ponadto kotwy oferowane
przez firmę Koelner są regularnie badane w atmosferze morskiej. Próby te stanowią podstawę dla przyszłego rozwoju produktów
we wzajemnej współpracy z naszymi klientami. Wszystkie nasze kotwy metalowe są cynkowane i pasywowane. W przypadku,
gdy kotwy przeznaczone są do zastosowania w atmosferze agresywnej (nadmorskiej, zakładach chemicznych itp.) zalecamy
użycie kotew cynkowanych ogniowo lub wykonanych ze stali nierdzewnej.
 Kontakt między tymi łącznikami jest możliwy
Atakowany jest metal łącznika

Atakowany jest metal elementu mocowanegoTABELA KLASYFIKACJI KOROZYJNOŚCI

 

MATERIAŁ PODŁOŻA

Beton
• Odporność betonu na ściskanie.
Nośności kotew podane są dla następujących klas betonu: C20/25, C30/37, C40/50, C50/60 (zgodnie z normą ENV 206). Dwie
liczby określające klasę betonu odnoszą się do charakterystycznej wytrzymałości betonu na ściskanie mierzonej odpowiednio na
próbkach w kształcie cylindra (o wymiarach, średnica 150 mm, wysokość 300 mm) i sześcianu (o krawędzi 150 mm). Ponadto
klasy odnoszą się do wytrzymałości betonu na ściskanie mierzonej na próbkach w kształcie cylindra (średnica 150 mm, wysokość
300 mm) wynoszącej odpowiednio: 25 N/mm2, 35 N/mm2, 45 N/mm2 i 55 N/mm2 z tolerancją ± 5N/mm2. (1N/mm2 = 1 MPa)
W przypadku betonu o innej klasie wytrzymałości na ściskanie, do wymiarowania kotew, należy przyjąć najbliższą, niższą klasę,
określoną normą.

• Klasyfikacja wytrzymałości betonu na ściskanie.

bazując na ETAG001 2.4


PODŁOŻA SŁABE.
Podłoża inne niż beton, kamień możemy zakwalifikować do podłoży słabych. Są to podłoża murowane z różnych materiałów (np.
gazobeton, pustaki ceramiczne, cegła itp.)
Nośność takich podłoży nie jest jednorodna dlatego przy doborze bardziej odpowiedzialnych zamocowań w tych podłożach zalece
się kontakt z działem technicznym firmy KOELNER.

MATERIAŁY KOTWY


STAL
Cechy wytrzymałościowe śrub są określone przez odpowiednie klasy właściwości mechanicznych od 3.6 do 12.9. Oznaczenie
klasy właściwości mechanicznych śrub skada się z dwóch liczb oddzielonych kropką, np.:

5.6
Pierwsza liczba odpowiada wartości 0,01 Rm stali gotowej śruby w MPa.
Druga liczba określa 0,1 wartości procentowego stosunku Re/Rm.

 

Wytrzymałość Rm śruby powinna być nie mniejsza niż Re stali łączonych części.
Klasy wytrzymałości nakrtek mają oznaczenia 4, 5, 6, 8, 10, 12 odpowiadające wartości 0,01 Rm stali nakrętki w MPa.
Klasy nakrętek powinny odpowiadać klasie śruby, a więc do śrub klasy 5.6 używamy nakrętki klasy 5.

 

ROZSTAW KOTEW


Biorąc pod uwagę wielkości naprężeń wywoływanych przez rozprężenie kotwionych łączników oraz obciążenia, do przeniesienia
których łączniki te są przeznaczone, należy przy ustalaniu danych technicznych dotyczących nośności każdego poszczególnego
produktu mieć wzgląd na następujące cechy:
• minimalną grubość podłoża (determinowaną przez efektywną głębokość osadzenia hef)
• minimalny rozstaw kotwionych łączników (s)
• odległość łączników od krawędzi płyty lub elementu konstrukcji (c1, c2) oraz naroży (c3).

 


• Efektywna głębokość osadzenia hef
Dla każdego łącznika określona jest minimalna głębokość osadzenia, która gwarantuje bezpieczne przeniesienie przez niego
obciążenia. Pewne rodzaje kotew mogą być osadzane głębiej, co prowadzi do wzrostu ich nośności (w szczególności R-SPL).
W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z inżynierem konsultantem firmy RAWLPLUG/KOELNER.
• Zmniejszony rozstaw łączników
W pewnych przypadkach rozstaw łączników oraz ich odległość od krawędzi i naroży może zostać zmniejszona. Takie zmniejszenie
będzie wpływało na nośność kotwy i będzie musiał być zastosowany jeden lub kilka współczynników redukcyjnych uwzględniających
te wpływy.

 

MONTAŻ KOTEW


Do każdego opakowania kotew dołączana jest ulotka dotycząca zasad montażu. Zalecamy ścisłe przestrzeganie tych instrukcji.
Zwierciny muszą być zawsze usunięte z otworu przed montażem kotwy po to, by uniknąć ryzyka zmniejszenia głębokości
jej osadzenia. Jeżeli stosowane są kotwy wklejane, zwierciny również muszą być bezwzględnie usunięte, ponieważ obecność
pyłu w otworze będzie wpływać na obniżenie nośności zakotwienia.

MOMENT DOKRĘCAJĄCY


• W przypadku kotew rozprężnych konieczne jest zastosowanie wymaganego momentu dokręcającego o wartościach
podanych w tym podręczniku, po to by uzyskać optymalne rozprężenie i tym samym uzyskać nośności podane w tabelach
w kolejnym rozdziale (zalecamy zastosowanie w tym celu kalibrowanego klucza dynamometrycznego). Wstępne
naprężenia są również wywierane na element rozprężny kotwy (śrubę albo gwintowany trzpień).
• Ponadto zastosowany moment dokręcający dociskać będzie mocowany element do podłoża.
• Podane w podręczniku wartości momentu dokręcającego nie powinny być przekraczane.
• Po wstępnym przyłożeniu momentu dokręcającego następuje relaksacja naprężeń powodująca zmniejszenie zastosowanego
momentu dokręcającego. Wszystkie dane dotyczące nośności podane w niniejszej publikacji uwzględniają powyższy czynnik.

 

WYKONYWANIE PRÓB I BADAŃ


Nowe typy kotew opracowywane są i testowane w kompleksowo
wyposażonym laboratorium badawczo-rozwojowym
w Valence we Francji oraz w Glasgow w Szkocji.
Przed wprowadzeniem do obrotu wszystkie nasze wyroby
przechodzą, w celu ustalenia danych technicznych
związanych z nośnością, pełen cykl badań zarówno
w niezależnych laboratoriach, jak też i w naszym laboratorium
firmowym.
Dane techniczne naszych produktów są również aprobowane
przez różne organizacje państwowe i ogólnoeuropejskie:
BBA (UK), CSTB (France), DIBT (Germany),
FM Global (USA), SINTEF (Norway) and ITB (Poland).
Wreszcie należy podkreślić, że produkcja naszych wyrobów
jest przedmiotem kontroli systemu zapewniania
jakości aprobowanego przez następujące instytucje:
TÜV Rheinland (Poland) AFNOR (France), BSI (UK) and
TÜV Rheinland (Germany).
Nasze laboratorium badawczo-rozwojowe nieustannie
opracowuje nowe produkty i systemy w celu sprostania
wymaganiom ciągle zmieniającego się rynku budowlanego.

 


 

 

 

 

 

Powrót
© Copyright jaste.pl 2009. All rights reserved
Budowa sklepów internetowych